Amropin tutkijat ja konsultit arvioivat markkinasaatavuutta, tekevät vertailuarviointeja ja etsivät ehdokkaat, jotka ovat kokemuksensa ja asiantuntemuksensa lisäksi myös kulttuurillisesti organisaatioon sopivimmat. Amropin osakas osallistuu jokaiseen hakutoimeksiantoon, kunnes rekrytointi on saatettu onnistuneesti päätökseen.

Kansainvälisten hakutoimeksiantojen tehokkuuden takaa Amropin globaali verkosto. Projektiryhmässä on tavallisesti konsultteja maista, joissa haku toteutetaan, sillä he tuntevat sekä paikallisen että globaalin kontekstin. Mukana on myös konsultteja, joilla on kyseisen toimialan erityisasiantuntemusta. Kansainvälisiä toimeksiantoja koordinoi johtava konsultti, joka toimii ensisijaisena rajapintana asiakkaan suuntaan.

Prosessiin kuuluu:

1. Suunnittelu ja perehtyminen

Tilanteen arviointi

Selvitettyämme perinpohjaisesti asiakkaan tarpeet muodostamme kattavan käsityksen yhtiön organisaatiosta, liiketoiminnan tavoitteista, toimintakulttuurista ja tehtävään nimitettävälle asetetuista erityisvaatimuksista. Myös tehtävän houkuttelevuuteen vaikuttavat seikat analysoidaan huolellisesti.

Selonteko

Toimeksiannon tavoitteet määritellään ja laaditaan profiili ihanne-ehdokkaasta. Samalla Amrop laatii yhteydenottoaineiston, jonka avulla sopiville ehdokkaille myöhemmin kuvaillaan avoinna olevaa tehtävää ja yhtiötä.

Taustatutkimus markkinoista

Amropin tutkijat tekevät haussa tarvittavan taustatutkimuksen. Ulkopuolisten tietolähteiden ja omien verkostojemme kautta tutkijamme saavat nopeasti käyttöönsä uusimman tiedon nopeasti muuttuvista markkinoista, ehdokkaista ja ehdokkaiden tarpeista.

Hakustrategia

Haku tarkennetaan ja rajataan yhdessä asiakkaan kanssa konsultin asiantuntemusta ja luovuutta hyödyntäen. Tämä vaihe on ratkaiseva, sillä se määrää ja täsmentää haun kohteen.

2. Hallinnointi

Alkuyhteydenotto

Potentiaaliset ehdokkaat kartoitetaan ja identifioidaan taustatutkimuksemme avulla. Alkuyhteydenottojen avulla heidän kelpoisuutensa tutkitaan, aiemmat näytöt vahvistetaan, motivaatiota ja persoonallisuutta arvioidaan ja onnistumismahdollisuuksia tehtävän hoitamisessa selvitetään.

Asiakasta informoidaan haun edistymisestä ja tuloksista koko prosessin ajan. Asiakkaalle esitetään tavallisesti luettelo sopivista ehdokkaista taustatietoineen sekä suositukset henkilöistä, jotka parhaiten täyttävät asetetut vaatimukset.

Ehdokastapaamiset

Tehtäväprofiilin vaatimukset parhaiten täyttävät ehdokkaat esitellään. Kaikilta osapuolilta pyydetään palaute jokaisen tapaamisen jälkeen ja molempien osapuolten kiinnostus selvitetään huolellisesti.

3. Valintapäätös

Neuvottelut

Sekä asiakas että ehdokas voivat hyödyntää tietojamme soveltuvista palkkioista ja eduista, joista voidaan keskustelemalla rakentaa kilpailukykyinen ja molempia osapuolia tyydyttävä kokonaisuus.

Suositukset

Vahvistamme ehdokkaiden urasaavutukset tarkistamalla suositukset perusteellisesti siinä määrin kuin paikallinen laki tämän sallii.

Jälkiseuranta

Kun sopiva ehdokas on nimitetty tehtävään ja aloittanut palvelussuhteensa, Amrop pitää myös jatkossa yhteyttä sekä ehdokkaaseen että asiakkaaseen varmistaakseen, että organisaatioon sopeutuminen sujuu jouhevasti ja että sovitut tulostavoitteet saavutetaan.